Ang Ibig Sabihin ng Pagiging Driven by the Gospel

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Kapag ako ay tinatanong kung ano ang ibig sabihin na tayo ay driven ng gospel, ang iniisip ko rito literally ay ang nag drive sa atin sa bawat aspect ng buhay natin ay ang gospel mismo. And this assumes a certain understanding ng gospel. What I’ll do sa article na ito is to explain muna ang “gospel”, then ang “driven” para maintindihan natin what it means to be driven by the gospel.

Now, important for us to know ang specific na understanding na ito, dahil ang sabi ni Paul na if mayroong nag preach ng gospel na kontra sa tinuro sa mga taga Galatia, then ang nag preach ng false gospel na ito should be accursed (Gal. 1:9). Getting this right is important, kahit si Paul after fourteen years ay umakyat siya sa Jerusalem. He set before them ang gospel na pino-proclaim niya sa Gentiles, para maging sure siya na hindi siya nag run in vain (Gal. 2:2). Ito ang gospel na power ni God to save anyone who believes (Rom. 1:16), through this ay we have eternal life (John 3:16), we are justified and ang faith natin ay counted as righteousness (Rom. 4:5), from being dead in sin ay dito ay we are made alive (Eph. 2:4-5), dito ay we are sealed with the Holy Spirit (Eph. 1:13-14), we are made children of God (John 1:12), and this helps us live righteous lives na according sa sound doctrine, which is according sa gospel na nag glorify kay God (1 Tim. 1:11). Ang mga bagay na ito ay hindi ma-experience ng isang Christian if mali ang gospel na nag drive sa kanya. This begs the question, “ano ba ang tama na gospel?”

Ang magandang summary nito ay natutunan ko kay Mark Dever sa article niya na, “What is the gospel?” Let me share sa inyo what he wrote there. Ang sabi niya is that si God ang creator ng lahat at perfect siya sa holiness and dahil dun ay paparusahan Niya lahat ng kasalanan (Gen. 1:1, 1 John 1:5, Rom. 2:5-8). Ang sankatauhan naman ay though originally ay created tayo as good, ay naging makasalanan tayo by nature (Gen. 1:26-28, Ps. 51:5, Rom. 3:23). Since birth ay lahat ng tao ay malayo na kay God, at lahat ay hostile kay God and deserving ng kanyang punishment (Eph. 2:1-3). Si Jesus ay totoo na Diyos at totoo na tao, Siya ay namuhay ng walang kasalanan at namatay Siya sa krus para i-bear ang punishment na dapat ay para sa atin, at Siya ay nabuhay muli, para ang mga mag titiwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan (John 1:1, 1 Tim. 2:5, Heb. 7:26, Rom. 3:21-26, 2 Cor. 5:21, 1 Cor. 15:20-22). And dahil dito ay ang Diyos mismo ay tinatawag tayong lahat para talikuran ang kasalanan natin at na mag trust tayo kay Christ para maligtas (Mark 1:15, Acts 20:21, Rom. 10:9-10). If makuha natin ito ng tama, then hindi in vain ang ating labor para sa Diyos.

Pangalawa, what’s driven? Pag driven kasi ay we are compelled to accomplish a goal. Ang gospel kasi ay typically thought of lang as something na shared lang sa unbelievers. Pero if tama ang pagkaintindi natin ng gospel, sasabihin natin na hindi lang ito for our justification, pero kasama ito sa pagpatuloy natin ni God bilang believers sa sanctification, na tayo ay ma-renew day by day. Ito ay hindi minimum requirement para makapasok sa kingdom ni God, pero ito ang way para magkaroon tayo ng progress sa ating walk with God. In light of this, ang gospel ay ang unifying na theme sa bawat aspect ng life natin. To be gospel driven, then is to say na we look at every aspect of our life in light of the gospel, we live righteously to live consistent sa message ng gospel, ang decisions natin ay influenced in light ng pag glorify kay God through the gospel.

Omar Rushlive Arellano

Omar Rushlive Arellano

Omar Rushlive Arellano is the co-Chapter Director of Ratio Christi at the University of the Philippines Diliman. He is also the Chapter Director of Reasonable Faith Philippines - Quezon City Chapter and the Co-founder of Burke Institute.
Omar Rushlive Arellano

Omar Rushlive Arellano

Omar Rushlive Arellano is the co-Chapter Director of Ratio Christi at the University of the Philippines Diliman. He is also the Chapter Director of Reasonable Faith Philippines - Quezon City Chapter and the Co-founder of Burke Institute.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary