Ang Valentine’s Day ay Pagmamay-ari ng Diyos

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ang evolution ng Valentine’s Day ay para katulad ng evolution ng  kay Santa Claus. Nagsimula ito sa mga alamat na umiikot sa isang kakaibang santo (sa totoo lang, mayroong higit sa isang St. Valentine) mula sa  mga nauunang siglo sa kasaysayan ng Kristiyanismo na kakatwang nagbago sa mga dumaang siglo at sa iba pa. Pagkatapos ay sumikat  ito sa  pop culture at komersiyalismo sa Victorian England (salamat sa mga Briton sa mga Valetine’s cards, bulaklak, at chocolates), na mabilis sinakyan naman ng United States.

Walang nakakaalam kung paano ang isang ika-14 araw na  kapistahan noon bilang paggunita ng isang martir ay naging isang pagdiriwang ng pag-ibig  o Eros (isang maalab na uri ng pag-ibig). Posibleng  tinaggal ng ika-5 Siglo ni Papa Gelasius l ang sinaunang paganong fertility festival  ng mga Romano, ang Lupercalia (na ipinagdiriwang noong ika-15 ng Pebrero), na punta ito sa pagdiriwang ng St. Valentine’s Day. Ang alam lang natin ay ang “Volantynys day” na biglang lumitaw sa isang romantikong tula ni Geoffrey Chaucer noong ika-14 na century at naging ganito na ito hanggang ngayon.

Kaya ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano sa Valentine’s Day ngayon?

Hangga’t maaari ito ang dapat nating isipin! Si Valentine ay isang santo at ang pag-ibig (Eros) ay hindi kay Cupido. Ito’y sa Diyos! Ang mga Kristiyano ay dapat na pinaka walang kahihiyan, ang masisiglang nagdidiriwang ng romantikong pag-ibig, at ang pinakamalakas na tagapag-alaga ng disenyo at mga hangganan ng Diyos, sapagkat ginawa ito ng Diyos upang masiyahan tayo (1 Timoteo 6:17)! At ang Diyos, ang pinakadakilang romantiko na mayroon, ay nagdisenyo upang bigyan tayo makalasap ng pinakadakilang pag-ibig na mayroon, na mararanasan ng lahat ng mga Kristiyano.

Malasing sa Pag-ibig!

Sa blog ng Desiring God masikap naming tinatalakay, ang mga isyu ng sekswal na kasalanan, ang hampas ng pornograpiya, ang paghihirap ng mga pakikibaka sa same-sex attraction, at ang mga pagiging kumplikado at mahirap na buhay may asawa, pakikipag-date, at pagiging single. Alam nating lahat ang kahalagahan na bantayan ang ating sarili, ang ating mga anak at ang bawat isa laban sa ating  mapanirang sekswal na kahalayan na nasa atin at isang culture na nagtutulak ng mga ipinagbabawal na sekswalidad sa ating mga mukha araw-araw.

Ngunit sa sandaling ito, huwag muna nating pansinin ang mga panganib at pagkabigo ng dala ng Eros. Ating naman tamasahin ang nakakalasing na kagalakan na nilalayon ng Diyos para sa mga pinagkasundong ipakasal at kasal na!

Oo, nakalalasing. Iyon ay pag-uusap sa Bibliya para sa romantikong pag-ibig:

“Kumain na at uminom, kayong mga mangingibig, hanggang kayo ay malango sa tamis ng pag-ibig.” (Awit ni Solomon 5: 1, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)

Malango o malasing sa pag-ibig! Sasabihin ko na ito ay isang matamis na utos. Hindi nais ng Bibliya na uminom tayo nang moderate pagdating sa pagsinta sa ating minamahal. Dapat tayong uminom ng malalim at maging lasing.

Tulad ng Pinakamahusay na Alak

Sa ganoon punto ang Valentine’s Day ay isang magandang araw upang malasing. At isang magandang lugar para sa pagtikim ng alak ay nasa Awit ni Solomon. Sa isang basa  hindi nakakagulat na ang marubdob na  pag-iinom na ito ay dumaan sa ubasan ng pinagkasundo ikasal (betrothed o  may legal na kasunduan na sila ang ikakasal at hindi sa iba) at pag-ibig na romantikong pag-aasawa ay ginagawang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro ng Bibliya! Narito ang ilan sa mga sample ng alak nito:

Akong ito’y pinupupog, sinisiil mo ng halik;

ang dulot ng pag-ibig mo’y mainam pa sa alak. (Awit ni Solomon 1: 2)

Aking mahal, aking sinta, kay tamis ng iyong pag-ibig,

alak man na ubod-tamis, sa iyo’y di maipaparis, (Awit ni Solomon 4:10)

Nang ako ay kanyang dalhin sa sagana niyang hapag, (literal na “bahay ng alak”),

 sa piling niya’y nadama ko ang pag-ibig niyang tapat. (Awit ni Solomon 2: 4)

Nasa hardin ako ngayon, aking mahal, aking sinta. . .

 iniinom ko ang gatas at alak na malinamnam.  (Awit ni Solomon 5: 1)

Ang pusod mo’y anong rikit, mabilog na tila kopa,

 laging puno niyong alak na matamis ang lasa  (Awit ni Solomon  7: 2)

Ang tamis ng iyong labi ay katulad ng inumin,

dahan-dahang tumatalab habang ito’y sinisimsim. (Awit ni Solomon 7: 9)

Ang lasa ng Eros ng Diyos ay tulad ng pinakamahusay na alak – at mas mabuti pa! (Mayroong higit pa sa unang himala ni Hesus kaysa sa una nating naisip (Juan 2: 1–11)!) At sinadya nitong malaya tayong  lasingin.

Gisingin ang Pag-Ibig

Mga mag-asawa na nagmamahal, nawala ba ang iyong panlasa sa alak na ito? Kung gayon, sabay na pumunta sa Awit ni Solomon. Maglakad pabalik sa mga ubasan. Nakapasok na ba ang mga fox at sinira na ang mga ito (Awit 2:15)? Maaaring para sa iyo ang Valentine’s Day na darating ay isang pagkakataong nagkaayos kayo upang “gisingin ang pag-ibig” (Awit ni Solomon 3: 5). Hindi gagawin iyon ng mga bulaklak, cards, at chocolates. Nagising ang pag-ibig kapag nagsasaya kayo sa bawat isa.

Mga mister, basahin ang mga seksyon sa  4: 1–5 at 7: 1-4. Pakinggan ang lalaking ikakasal sa Awit na naglalaway sa mata, buhok, ngipin, labi, pisngi, leeg, suso, paa, hita, pusod, tiyan, at ilong. Hayaan ang iyong kasuyo na marinig ang iyong kasiyahan sa kanyang katawan!

Mga misis, basahin ang 5: 10–16 at pakinggan ang ikakasal na babae lasapin ang ikakasal na lalaki ang kanyang buhok, mata, pisngi, labi, braso, katawan, binti, at bibig. Hayaan ang iyong kasuyo na marinig ng malakas ang  mga hinahangaan sa iyo.

Pakinggan muli ang paanyaya ng Diyos sa iyo:

“Kumain na at uminom, kayong mga mangingibig, hanggang kayo ay malango sa tamis ng pag-ibig.” (Awit ni Solomon 5: 1)

Nais ng Diyos na ang magasawa na maging malalim, at para sa mga ikakasal pa, ang ganap na senswal at espiritwal na kasiyahan ng erotic na pagmamahal sa isa pang nilalang. At dinisenyo niya ang pagkalasing na ito na maganap sa loob ng ligtas na silid ng kasal sapagkat ang ipinagbabawal na pagkalasing ay maaaring pumatay (Kawikaan 5: 15–19, 20–23).

Ako’y Sa Aking Minamahal at Ang Aking Mahal ay Akin

Ngunit syempre mayroong higit pa sa Song of Solomon kaysa sa pagdiriwang ng Eros sa magasawa.  Dahil ito ay nakahabi ang misteryo ng Great Romance:

“Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina at magsasama sila ng kanyang asawa; at silang dalawa ay magiging isa.” Mayroon ditong malalim na hiwaga, at sinasabi ko na ito’y tumutukoy sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya.”  (Mga Taga-Efeso 5: 31–32)

Dahil dito, ang Awit ni Solomon ay maaaring tikman ng bawat Kristiyano. Ang pinakamalalim na inumin, ang pinakakahangahangang pagkalasing sa Eros ay maaaring magbigay sa pagitan ng magasawa sa panahon na ito, ay isang kopya at anino lamang ng isang bagay na darating. Walang Kristiyano ang hindi makakatamasa ng bagay na ito.

Sa marriage supper ng Kordero, kapag uminom na tayo ng totoong alak kasama ang ating Kabiyak at tatamasahin ang isang malalim na paniniig na dati ay nalalaman lang natin na patalinghaga, na sa wakas ay malalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng “Ako ang sa aking minamahal at ang aking mahal ay sa akin. ”(Pahayag 19: 6–8; Mateo 26:29; Awit 6: 3).

At pagkatapos ay malalaman nating lahat kung ano ang totoo at buong purong pagkalasing.

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Jon Bloom from Desiring God. To read the original version, click here

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.

Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.

Related Posts

Derick Parfan

Wanted: Spirit-Filled Theologians

What if our theologizing—especially how we engage with others of differing theological viewpoints in social media—are more Spirit-filled than flesh-driven? As Christian theologians, we are

Derick Parfan

Ano ang “Conversion”

Ang conversion ay isang U-turn sa buhay ng isang tao. Ito ay ang pagbaling ng buong buhay ng isang tao mula sa kasalanan at patungo kay Cristo

Kyle Lucido

Taking Recreation Captive To Christ

One of the things I struggle with is rest and recreation. After a long day’s work, what should I do to unwind? Often, I would

Jon Bloom

Patnubayan Mo ang Iyong Puso

“Sundin ang iyong puso” ay isang pamilyar na kasabihan – isa sa mahalagang salita ng pop culture – na kumakatawan sa isang paniniwala na ang