Paano I-Tatame ang Iyong Dila

Ang pagpapaamo ay isang proseso kung saan ang isang mailap na hayop ay nagpapasailalim at pagpapasuko sa kontrol ng tao. Anong hayop ang pinakamahirap na paamuin? Mga Zebra? Pating? Mga pusa sa bahay? Ayon sa Bibliya, ito ang dila ng tao. Tulad ng naobserbahan ni James, na kapatid ni Jesus, “Sapagka’t ang bawa’t uri ng […]

Bakit Dapat Ipagpasalamat Ang Pagkakaroon ng Handog ng Pagpapasalamat

Sa lahat ng mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na nararapat pasalamatan, ang handog ng pagpapasalamat na ata ang madalas na nakaliligtaan. Maging mula sa mga langgam hanggang sa mga elepante, may kaakibat na pagpapala na nilaan ang Diyos sa lahat ng nilalang ngunit tanging ang tao lang ang binigyan ng abilidad na pagsamahin ang […]

Papaano Ang “Gossip Machine” Ay Naguudyok Na Magkasala Tayo

Ano ang pinaka nakakatakot na verse sa Bibliya? Para sa ilang mga Kristiyano maaaring ito ay utos ng “matinding pagkawasak” ng mga taga-Canaan sa Deuteronomio 7:2 o ang hitsura ng hayop sa Pahayag 13:1. Ngunit para sa akin, ang pinaka nakakatakot na bahagi ng Banal na Kasulatan ay ang mga salita ni Jesus sa Mateo 12:36: “At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa’t salitang […]

Paano ma-eexpose ang diyos-diyosan sa buhay mo

May ilang kwento sa Old Testament na mapapaisip at mapapakamot tayo sa mga ginagawa ng mga Israelita gaya ng gintong guya o Golden Calf sa Exodus 32:1-6. Iisipin mong wala na ata sila sa tamang katinuan sa pagtatangkang gumawa ng diyos na yari sa bakal. Isang kamangmangan kung iisipin na magbibigay kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan […]