Dalawang Bitag na Humahantong sa Pagkabigo ng Ministry

Ingatan ang Iyong Kunsiyensiya Maraming mga bagay na maaaring humantong sa kabiguan ng gawain sa Panginoon (ministry), ngunit may dalawang pangunahing bagay lamang ang nangunguna sa listahan. Ang isa ay kasalanan. Ang kasalanan ay hahantong sa pagkabigo. At hindi ko tinutukoy rito ang tungkol sa pag-uugaling pagkakasala, ang tinutukoy ko ay kasalanan na nasa loob […]

3 Mga Paraan na Itinuturo ng Biyaya ang Kabanalan

Kung Paano Tayo Tinuturuan ng Biyaya ng Diyos Paano tayo tinuturuan ng biyaya ng Diyos, at ano ang itinuturo nito? Ang sagot sa Bibliya sa tanong na iyon ay isang tiyak na pagpapabulaanan sa doktrinang antinomian: “Ang biyaya ng Diyos . . . sanayin [namin] na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, at mamuhay na […]

Pastor: Priyoridad ba ang Iyong Kabanalan?

Ano ang Dulot ng Pragmatismo Nababawasan ang interes sa kabanalan at ang pagiging maka Diyos sa henerasyong ito ng mga nakababatang pastor dahil sa pragmatismo. Mayroon na ngayong ilang dekada ng pangunahing pragmatismo na sumasalakay sa simbahan upang ang tagumpay ay higit na nauugnay sa istilo, pamamaraan, pagkamalikhain, at kung minsan ay natural na mga […]

Ang Nag-iisang Pinakamahalagang Gawain ng Pastor

Pangunahing Pagtawag Ang pangangaral ay sentro ng ministeryo ng pastor dahil iyon ang ating pangunahing tungkulin. Tahasang sinabihan tayo ni Apostol Pablo habang nagsasalita siya kay Timoteo, “Ipangaral ang Salita, ipangaral ang Salita.” Sinasabi rin sa atin na ingatan ang ating sarili at ang ating doktrina. Sinabi ni Pablo kay Titus, “Ipahayag ang Salita nang […]

Nanalangin si Hesus para sa Iyong Pagpapabanal

Isang Urgent Plea Tandaan na ang pinakasentro ng panalangin ni Jesus bilang ating dakilang mataas na saserdote ay isang taimtim, apurahang pagsusumamo para sa ating pagpapakabanal. Isaalang-alang ang mas malaking konteksto ng kahilingan sa panalangin na iyon. Ito ang gabi ng pagtataksil kay Hesus. Sinasabi sa atin sa Juan 18:4 na alam ni Hesus ang […]

Pag-asa sa Kapag Mabagal ang Pagpapabanal

Nasa Proseso Ka The reality is that sanctification isn’t defined as necessary; it’s simply defined as a reality. If you have been justified, you are being sanctified. You’re in the process. The process may be slow, you may be making it slower, you may be entertaining sin in your life that slows you down, but […]

Paano Pinalalakas ng Salita ng Diyos ang Personal na Kabanalan

Nagiging Higit na katulad ng Diyos Ang pagiging maka-Diyos, pagiging katulad ni Kristo, at espirituwal na Kristiyano ay lahat ay naglalarawan ng isang Kristiyano na nagiging higit na katulad ng Diyos. Ang pinakamakapangyarihang paraan upang maisakatuparan ang pagbabagong ito ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Salita ng Diyos na manahan nang sagana sa isa (Col. […]

Nahaharap sa Kasalanan

May ilang tao na binabalewala ang kasalanan—ito ay usong bagay ngayon. Mayroong maraming mga simbahan at maraming mga nagsisimba na hindi kailanman talagang nahaharap sa kahabag-habag ng kanilang sariling mga puso at sa pagkamakasalanan ng kanilang sariling kasalanan. Hindi mo maaaring balewalain ang kasalanan kung babasahin mo ang Isaiah 53, dahil kasalanan mo at kasalanan […]

Hindi Pinatay ng Kasalanan si Jesus—Ginawa ng Diyos

Isang Nakakabigla na Katotohanan Ang katotohanan ng kahalili, kapalit na kamatayan ni Kristo para sa atin ay ang puso ng ebanghelyo ayon sa Diyos—ang pangunahing tema ng Isaias 53. We must remember, however, that sin did not kill Jesus; God did. The suffering servant’s death was nothing less than a punishment administered by God for […]