Tumingin kay Hesus para sa Iyong Kaligayahan

Datapuwa’t ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mangakita ng mga tao…At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan, at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga, At pagpugayan sa mga pamilihan, at ang sila’y tawagin ng mga tao, Rabi.” Matt 23:5-7 (Ang Biblia 1978) Ang pagtingin sa sarili ay pangangati na […]

Limang Layunin Sa Gitna ng Pagdurusa

Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. (Romans 8:28) Madalang nating maintindihan ang mga dahilan sa ating mga kahirapan, madalas pa ay napakaliit na dahilan lang ang nauunawaan natin pagdating dito, ngunit maliwanag ang Bibliya sa mga […]

Mas Mahalaga Kaysa sa Pera, Sex, at Kapangyarihan

Kaya’t huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. (Mga Hebreo 10:35) Dapat lagi nating iniisip na mas angat at mataas ang Diyos kumpara sa lahat ng bagay na kayang i-offer ng mundo, kasi kung hindi, matutulad tayo sa iba na mas piniling mahalin ang mundo at […]

Ang Bintana Ng Puso

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. (Hebrews 12:3) Ang isa sa mga pinaka kapansin-pansing kakayahan ng isipan ng tao ay ang kakayahan nitong i-direkta ang kanyang atensyon sa bagay na piliin nito. Pwede tayong tumigil sabihin sa isip natin na […]

Ano Ang Dapat Nating Ipanalangin

Kung kagaya mo ako, alam mong from time to time kailangan ng prayer life natin na maitulak mula sa rut—o dead end—kung saan ito tuloy-tuluyang nang nahulog. May habit tayong manalangin ng paulit ulit at kapareho sa mga nakaraang panalangin natin. May habit tayong magkaroon ng default na panalangin. Paulit ulit na lang ang pattern […]

Biyayang Itinanggi at Ipinagkaloob

“at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos.” Mga Gawa 14:22 Ang pangangailangan sa kalakasan ay di lamang nagmumula sa pagkahapo sa pang araw araw na stress kung hindi pati sa pagdurusa at pighati na dumarating paminsan minsan. At dumarating ang mga iyon. Ang pagdurusa ay hindi maiiwasang […]

Magsikap Na Mas Masiyahan Sa Diyos

Paanyaya sa Kristyanong Hedonismo Sa buwan ng Oktubre, kami ay nagplano na maglathala ng labindalawang artikulo na may malinaw na pagtuon sa tinatawag naming Kristyano Hedonismo (Christian Hedonism). Ito yung una. Para sa amin sa Desiring God, ito ay tulad ng pagsasabing, “Kami ay magdidiwang kung bakit kami narito”. Ang pangalan ng ministeryo ay “Desiring […]