Filipos 2 at ang Nakakamanghang Misteryo ng Pang-Kristyanong Pagsunod

May mga bagay tayong mababasa sa Bibliya na tila hindi nakabase sa facts kundi sa ating feelings. For example, maraming mga nakasulat sa Proverbs ang nakabase sa personal experience (gaya ng “Hindi ba kapag sinuntok mo ang ilong ng isang tao ay magdurugo ito”), ngunit meron din mga bagay na nakasulat sa Salita ng Diyos na […]