Salita ng Pag-asa Para Mga Kasalukuyang Hindi Nakakapagdalo sa Simbahan

Namimiss ko na ang aking simbahan, gayonpaman, ang mga members namin ay patuloy na nagpapalitan ng mga text messages, nagkikita via Zoom, at pinapanalangin ang bawat isa. Meron din namang iba sa amin ang dumadalo tuwing Linggo- naka-mask at naka-distansya na sumasakop sa dalawang silid, ngunit hindi lahat. Hindi maiiwasan ng mga dumadalo ang maalala […]

ANG CHURCH MO ANG IYONG PAMILYA

Matagal ko nang alam ang kahalagahan ng mga salitang “brother” at “sister” kahit bago ko pa sya gamitin o sabihin sa church. Kahit noong bata pa ako, madalas kong marinig na may kausap ang mga magulang ko sa telepono, curious kung sino ang kausap nila kahit habang ako ay nag-aaral o nagbabasa. Kahit palagi ko […]