Saan Matatagpuan ang Pag-asa? Sa Limang Salita na Nakakapagbago ng Buhay:

“Ako ay Lagi Mong Kasama” Ikaw at ako ay patuloy na naghahanap ng pag-asa. Nais nating lahat ng dahilan sa pagbangon sa umaga at motibasyon upang magpatuloy. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa pag-asa. Itinanim ng Diyos sa kaibuturan ng bawat tao ang pagasa. Hindi tayo nabubuhay sa likas na […]