Salamat Po, Panginoon

Salamat po, Panginoon Sa liwanag ng umaga  Na nagpapaalala ng Iyong presensya at katapatan Salamat po, Panginoon Sa bawat hanging aking hinihingi  Na nagpapaalala ng iyong awang umaagapay Salamat po, Panginoon  Sa lakas ng katawan na nagpapaalala sa akin  na ang lahat ng lakas ay nagmulala sa Iyo Salamat po, Panginoon para sa isang isip na […]

Saan Matatagpuan ang Pag-asa? Sa Limang Salita na Nakakapagbago ng Buhay:

“Ako ay Lagi Mong Kasama” Ikaw at ako ay patuloy na naghahanap ng pag-asa. Nais nating lahat ng dahilan sa pagbangon sa umaga at motibasyon upang magpatuloy. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa pag-asa. Itinanim ng Diyos sa kaibuturan ng bawat tao ang pagasa. Hindi tayo nabubuhay sa likas na […]