7 BAGAY PAANO DAPAT NATIN TIGNAN ANG PAGSUBOK ( 3 BAGAY NA DAPAT NATING GAWIN)

Hindi lilipas ang araw na hindi nakakaranas ang isang tao, mapa-Kristyano man o hindi, ng pagsubok. Sinusubok tayo sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay, mayaman man o hindi, matanda man o bata, ay nakakaranas ng hirap. Marahil ay hindi gaano ka-grabe ang sinasapit ng ibang tao kumpara sa dinaranas mo pero ito ay […]