Ang Tunay na Kristiyanismo ay Isang Pakikipagbaka

“Ang anak ng Diyos ay may dalawang dakilang marka sa kanya..” sulat ni J.C. Ryle sa kanyang klasikong aklat na Holiness. Paano mo tatapusin ang kanyang pangungusap? Pananampalataya at pagsisisi? Pagmamahal at pag-asa? Pagpuri at pasasalamat? Pagpapakumbaba at kagalakan? Hindi ko tiyak kung ano ang sasabihin ko bago ko nabasa ang sinulat ni Ryle, pero […]

Bukas Na Lang

Papaano Mapapagtagumpayan ang Procrastination Para sa mga madaling dapuan ng pagpapaliban ng isang gawain (procrastination), ang salitang “bukas” parang magical na salita. Sa isang simpleng pagkumpas ng salitang “bukas”, ang mga maruming pinggan ay tila nawala, nawawala ang pag-uusap na hindi kaaya-aya, tumatago ang mga email, at mga proyekto sa bahay ay matiyagang pansamantala nakahinto. […]