Jesus: My Joy-Giver, Lover, and Faithful Provider

Ilang buwan na rin na ganito ang kalagayan natin. These past few months have been a roller coaster for me, there were valley moments and mountaintop experiences! Alam ko hindi ako mag-isa sa ganitong sitwasyon, baka ikaw din naranasan mo na ‘to. May tatlong bagay akong gustong i-share sayo, tatlong bagay na nangusap sakin, baka […]