Alistair Begg

Masayang Pagsamba

“Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Dios! Siya ang lumikha sa atin at tayoʼy sa kanya. Tayoʼy kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na

Read More »
John Piper

Ang Labanan Upang Paalalahanan

“Gayunma’y nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong: Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay.” (Panaghoy 3:21-22, Magandang Balita Biblia) Isa sa

Read More »
Jeff Chavez

What is A True Calvinist?

Arrogant. Hyper-intellectuals. Combative. In the world of social media, Calvinism is almost always equated with these derogatory descriptions. But it should not be the case,

Read More »
John Piper

Sa Maikling Panahon

“Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon,

Read More »
Jeff Chavez

Spiritual Checklist

These questions are written by James Nisbet [1676 – 1756] from his Spiritual Checklist – Table 14.1. Seek to ask these questions to your soul, prayerfully

Read More »
Jeff Chavez

What is Love?

Here is a quick post about love, specifically human love (whether believers or unbelievers) which I pondered lately based on what I have read. Some

Read More »