John Piper

Ang Susing Karanasan

“At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong

Read More »
Greg Morse

Walang Katuturang Pag-uusap

Papaano Tinitimbang ng Diyos ang Ating mga Salita May ilang tao na nakasulat ng bestseller na mga libro na nagdodokumento ng kanilang pagpunta sa langit.

Read More »
Jeff Chavez

Counterfeit Faith

The one who has believed and has been baptized will be saved; but the one who has not believed will be condemned. (Mark 16:16 NASB)

Read More »