John Piper

Ang Bintana Ng Puso

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. (Hebrews 12:3) Ang isa

Read More »