Hindi Pag-aasawa Ang Ating Misyon

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

“Mali ka!” sabi ko sa kaibigan ko. “Naniniwala ako sa purgatoryo, ang tawag doon ay Christian singleness.” 

Kahit sinabi ko yon dati para lang sa katatawanan, hindi padin magiging kapani-paniwala dahil ang totoo, naniniwala talaga ako dati na ang pagiging single ay isang purgatoryo. Sa aking karanasan, karamihan sa mga single na kakilala ko hindi ginusto na maging ganon, kumbaga kung ikaw ay nakakaranas ng ganon, pinapanalangin mong sana ay makaalis ka na doon, at ang mga Kristyano mismo na nakawala sa ganong kalagayan ang magsasabi sayo na ang magkaroon ng asawa ay para sa ikabubuti mo.

Sa puntong yon, palihim na naging struggle sakin ang pagiging single, at kailangan kong itago ang dismaya sa bawat oras na hindi natutugunan ng pagkakataon ang kagustuhan kong mag-asawa, iniisip na lang, gaya ng sinasabi ko sa iba, na ang Panginoon ay sapat na.

Pero sa loob ko, nakakapagod na lang maging third wheel, nakakapagod mag-isa pag may lakad lalo na pag Friday night, nakakapagod makita na habang ang mga kaibigan mo ay bumubukod na mula sa kanilang mga magulang para makasama mga asawa nila sa iisang tahanan, ako naman ay napag-iiwanan, Nakakapagod yung feeling na mabalewala – kahit mismo sa loob ng Body of Christ, at nakakapagod nadin makinig sa mga payo nila na maging satisfied na lang daw kay Lord pero naiintindihan ko naman na malinis ang kanilang intensyon sa likod ng mga payong yon. ang problema nga lang, kung sino sino pa ang mga nagpapayo ng mga yon ay mga may mga asawa at mga anak din.

Kaya naman namuhay akong may hangaring hanapin ang babae na para sa akin. Susumpungin ang aking ‘mabuting bagay’ (Prov 18:22), ang aking lila sa gitna ng mga tinik (Song of Solomon 2:2), Ang mabuting asawa, na higit sa mamahaling alahas ang halaga, na kahit ang lahat ng mga magagandang bato sa mundo ay hindi mapapantayan (Prov 31:10). Namuhay akong hanap hanap siya, ang mukha ng isang babaeng di ko pa nakikita ang itinuturing kong gantimpala. Isang kayamanang nakabaon sa lupa, ang alpha and omega ng puso ko.

Pero gaya ng babala ni C.S Lewis, ang Marital Love ay naging parang isang demonyo dahil ginawa ko itong diyos-diyosan. At dahil hindi ako binigyan ng Diyos ng aking Eba, Taliwas sa ginawa ni Adan, dineklara kong “hindi maganda” ang mga ito. Sa mga sumunod na taon, nanatili ako sa purgatoryo na ito, feeling confused, nag-iisa at guilty, tinatanong ko sa sarili ko “Bakit feeling ko hindi ako ganon kakuntento sa ating Panginoon?”

ANG MISYON

Pero isang gabi, may malumanay na paalala sakin ang Panginoon. 

Tinuro Niya sa akin ang isang bagay na simple pero malaking pagbabago ang maidudulot: Ang pag-aasawa ay hindi ko isang misyon. Ang isang babae, sa kabila nang kanyang kaluwalhatian, ay hindi ang rason kung bakit ako nabubuhay. Ang aking buhay ay sa Panginoon lamang inaalay, at hindi sa kanya, ako ay napagkatiwalaan ng mahigit pang gawain kaysa sa pagpapakasal.

1. PARA MAG-WIN NG MGA KALULUWA.

Ang kasawian sa pag-ibig ay hindi dapat magbigay sa atin ng higit na kalungkutan gaya ng pagkasawi ng isang di-mananampalataya. Ang Great Commission ay hindi nag-aayos ng malulungkot na kaluluwa dahil sa pag-ibig kundi inaayos nito ang mga taong kaluluwa ay wala kay Kristo.

Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.

Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.” (Mateo 28:18-20)

Meron tayong mataas na pagkatawag, galing sa ating Panginoon kung saan ang pagiging “unmarried” o single mo ay hindi basehan para ikaw ay madisqualified. Kahit single ka, Meron ka pa ding parte na kailangang gawin. Lalo na ngayong talamak na ang kasamaan, at ang kaaway ay nagpapalaganap ng kasinungalingan, at marami nang kaluluwa ang, sa kasamaang palad, napupunta sa impyerno araw-araw. Ang misyon ng Diyos ay maging katulad natin na mga anak Niya na binili ng Kanyang dugo sa lahat ng dako, Yon ang ating misyon.

At ironically, pag ginagawa natin ang Kanyang misyon, pinangako satin mismo ng Panginoon na sasamahan Niya ang ating mga malulungkot na puso, “Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.”

2. PAGLINGKURAN ANG BRIDE NG ATING PANGINOON.

Ang ating Panginoong Hesus ay namatay upang ang kanyang bride ay magning-ning (Eph 5:25-27).

Patuloy nating pinapaganda ang iglesya dahil si Hesus mismo ang nag-secure ng kanyang kabanalan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ang pagpatuloy ng gawaing ito ay mahahalintulad sa isang group project (Eph 4:11-16). Ang ating pananalita ay may kaakibat na pagmamahal upang siya ay maitaas, ginagamit ang mga gift na galing sa Panginoon upang palakasin siya, at pagpapakita ng kakaibang klase ng pagmamahal sa bawat isa.

3. PARA PURIHIN ANG DIYOS AT SIYA AY ATING MA-ENJOY.

Kailanman, hindi natin masasabing “Kinumpleto mo ako” sa isang makasalanan din tulad mo. Hindi ka nila kailanma’y nakumpleto, dahil hindi nila kayang gawin, at hindi nila kailanman magagawa.

Ang isang lalaki o babae ay hindi kailanman magiging pot of gold pagkatapos sa dulo ng isang bahaghari, o kaya nama’y isang Oz sa dulo ng isang yellow brick road. Nilikha tayo ng Diyos para sa higit na pag-ibig at kaligayahan na pwedeng makaikot sa buong mundo ng isang normal na tao. Tayo ay nilikha para sa Kanya. Ang paglikha sa sangkatauhan ay hindi ultimately para ikasal sa kapwa nila tao kundi para sa Diyos nito, at merong kaligayahang masusumpungan sa presenya Niya. Sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan; ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan (Psalms 16:11).

Lahat ng kaibig-ibig sa isang asawa ay isa lamang echo ng Kanyang pag-ibig, maski ang kagandahan ng isang asawa babae ay pahapyaw na amoy lang ng Kanyang kagandahan, ang pagmamahal at probisyon ng isang asawang lalaki ay isa lamang malabong imahe ng Kanyang realidad.

Kinumpleto Niya tayo.

PAG ANG PAG-AASAWA AY HINDI ANG MISYON

At napagtanto kong napakagaan at ganda ng buhay pag ang pag-aasawa ay hindi ang aking pinaka-misyon. Natutunan ko ang mga benepisyong ito.

1. ANG MAS LALONG PAGIGING KUNTENTO SA PAGIGING SINGLE.

Ang pagiging kuntento ko ay hindi sa pagpipigil o sa pagbubulag-bulagan, at pagpilit sa sarili na si Hesus ay sapat na.

Imbes na manatili sa isang lugar upang aliwin ang sarili sa pagiging malungkot, bumangon ako at nagsagawa ng aking misyon, nang-imbita ng mga di mananampalataya na samahan akong kumain, naglaan ng oras sa aking mga kapatiran, nagpakalalim sa Salita ng Diyos, at nag-disciple ng mga estudyante sa campus.

Ang pagkawala ng isang purpose ay nahuhulog sa kalungkutan na siyang nagpapahirap sa pagiging single. Kaya nama’y nilibang ko ang aking sarili ng mga gawaing iniutos sakin ng Panginoon. Kung gaano tayo nagdadalamhati dahil sa ating pagiging single, ay sa aking palagay, ay mas nakakadalamhati ang magkaroon ng pariwarang buhay. May tinapay ang ating Panginoon para sa mga gutom na kaluluwa na hindi pa sa ngayon natitikman; yon ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang ubasan (John 4:31-38)

2. MAS MAGIGING MATALINO SA PAGSURI SA PAKIKIPAG-DATE

Pag kagaya mo ang partner mo na abala din sa pagsunod sa misyon, mas lalo siyang nagiging attractive. Ang mga bagay kagaya ng kagandahan, charm, maski ang finansyal na aspeto at kagalingan pagdating sa sports ay nagiging hindi kapakinabangan pagdating sa misyon. Walang nagagawang mabuti kung isang prom queen dati ang asawa mo pag ikaw ay nagluluksa para sa isang dating kapatiran na ngayo’y lumayo na sa Panginoon. Wala ring nagagawa ang pagiging magaling ng iyong asawa sa larangan ng football kung kinakailangan mo siya sa pagdisiplina ng inyong mga anak.

Ang pakikipag-date sa sa iyong partner ay magiging pakinabang lang kung ang relasyong ito ay magsisilibing frontline upang magawa ang misyon na magtitigil sa mga tao na mapunta sa pintuan ng impyerno. Kaya naman mainam na ikaw ay humanap ng isang taong buong puso ang paglilingkod sa Panginoon.

3. MAS MAKAKARANAS KA NG KALIGAYAHAN SA IYONG BUHAY

Tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ni Pablo na ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay para ay kapakinabangan (Phil 1:21). Ang mamuhay ay hindi para magpakasal, ang mamuhay ay hindi rin lang para magpalaki ng mga anak, ang mamuhay hindi lang para hanapin ang “the one.” Ang mamuhay ay para sa ating Panginoong Hesu-Kristo. sa Philippians 1:23, Si Pablo ay nakaranas din ng matinding realidad kung siya magpapatuloy sa misyon (na mamuhay) o makasama sa wakas si Kristo (ang mamatay).

Ang ating misyon ay hindi isang purgatoryo na kailangang matakasan kundi isang paglalakbay na nakakatuwang maging parte. Ang pag-alis sa lakbayin na ito ay magiging maganda lamang kung ang kasunod nito ay ang makasama ng face to face ang ating Panginoong Hesus.

BUMANGON KA! KAYONG MGA SINGLE NG ATING DIYOS!

Singles, Nakikita ng Diyos ang inyong mga hinagpis, Alam Niya ang inyong kalungkutan (Heb 4:15), dahil siya din ay nakaranas ng kalungkutan, kalungkutang hindi niyo maiimagine (Matt 27:46 cf Psalms 22:1). Alam Niya na ang inyong mga pangangailangan bago niyo pa sabihin (Matt 6:8). Alam din Niya ang saktong bilang ng inyong buhok at marahan Niyang nilalapit kayo sa Kanya at hinahayaan Niyang ilapat niyo ang inyong mga pasanin sa Kanyang balikat (Matt 10:30; 1 Peter 5:6-7). May pakialam at inaalagaan ng ng ating Panginoon ang inyong mga malulungkot na puso.

Ngunit meron pang dragon na kailangan pugutan ng ulo, Mga kaluluwang dapat i-win, at kadilimang dapat labanan (sa ating sarili at sa mundo), although naiintindihan ng Diyos ang ating nararamdaman, tayo parin ay inaasahang maging pursigido sa mas higit pang layunin. Kaya naman nararapat lang na ating madiskubre ulit ang kagandahan at pagiging alerto sa pang-Kristyanong misyon na na higit pa sa pag-aasawa.

Ang panahon para sa fairy-tale endings at mga Prince Charmings ay hindi pa ngayon ngunit wag nating kaligtaan ang ating pag-asa na maging parte ng isang kasalang ritwal dahil mapa-may-asawa o wala, hindi pa natin talaga natutunghayan ang isang kasalan kung saan lahat ng kasalan dito sa lupa ang siyang tinutukoy. Nawa ay maging kanta din natin ang kinanta ni William Merrill:

Bumangon kayo! mga anak ng Diyos na hindi pa kasal,

Tapusin ang mga bagay na walang sapat na hirap at pagpapagal

Ipagkaloob ang puso’t kaluluwa maging isip at kalakasan

Upang Hari ng mga hari’y lubos na mapaglingkuran!

This article was translated by Paulo Radomes and was originally written by Greg Morse for Desiring God. To read the original version, click here.

Greg Morse

Greg Morse

Greg Morse is a staff writer for desiringGod.org and graduate of Bethlehem College & Seminary. He and his wife, Abigail, live in St. Paul with their daughter.
Greg Morse

Greg Morse

Greg Morse is a staff writer for desiringGod.org and graduate of Bethlehem College & Seminary. He and his wife, Abigail, live in St. Paul with their daughter.

Related Posts

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Fan Q&A with Jonathan Ogden

Me and a friend asked a couple of Filipino fans to send in their questions for Rivers and Robots frontman and solo artist, Jonathan Ogden

Scott Hubbard

Bukas Na Lang

Papaano Mapapagtagumpayan ang Procrastination Para sa mga madaling dapuan ng pagpapaliban ng isang gawain (procrastination), ang salitang “bukas” parang magical na salita. Sa isang simpleng