Kristyano sa Mundo ng Social Media

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Hindi natin maaaring baliwalain ang impluwensya ng Social Media sa mundo, lalong-lalo na sa ating mga Filipino. Marahil nga ay mas nakararami na sa atin ang kumakalap ng balita dito kaysa sa telebisyon at diyaryo. Isang tap at kaunting scroll lamang sa ating mga telepono, ay bumubulaga na sa atin ang mga impormasyong ating nakukuha, hindi lamang sa ating bansa, pati na sa ibang mga bahagi ng mundo.

Dito din natin nakikita ang mga kontrobersiya sa pulitika at mga personal stand ng mga tao patungkol sa social at political issues ng ating bansa, iba’t ibang opinion at paninindigan, minsan nagdudulot pa ng kaguluhan at pagkasira ng relasyon sa ating kapwa. Marahil ay may kilala ka, o isa ka sa mga taong nakikipag-debate sa comment section sa Facebook/YouTube sa kung sino ang may tamang pananaw o kaalamanan. Marahil ay may mga muted friends ka na sa feeds mo on Facebook if you find those topics or opinions toxic.  Wag naman sana, pero maaaring may katrabaho, kapitbahay, kaibigan o kamaganak kang hindi mo na kinakausap dahil magkaiba kayo ng political views. Nakakalungkot kung minsan, kasi kung gaano kabilis ang paglaganap ng teknolohiya, ganoon din kabilis ang pagpapawalang-bahala natin sa kaayusan at katapatan, mailatag lamang ating gusto, upang magmukang tama sa publiko.

Babala para sa ating mga mananampalataya kay Kristo Hesus: Hindi lahat ng sikat ay tapat. Hindi lahat ng tinatangkilik ng madla ay naayon sa Kanyang Salita. Hindi lahat ng ating nababasa at napapanood ay may kabuluhan. Hindi tayo iniligtas ng Panginoong Hesus upang maging katulad ng mga taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Dios. Ating dapat tandaan na ang makamundo ay hindi tumatanggap ng mga pag-aaral mula sa Espiritu, dahil para sa kanya ito’y kamangmangan, at hindi niya ito nauunawaan. Ang malaking pagkakaiba ng isang tunay na Kristitano at ng mga taong makamundo ay ang Banal na Espiritu Santo. Through the Holy Spirit, ating nababatid kung ano ang mga bagay na nararapat nating panigan, kung ano ang katotohanan o kamunduhan, at maikukumpirma natin ‘to sa salita ng Diyos.

Binigay ng Diyos Ama sa atin ang Bibliya hindi para ipaskil sa altar at maalikabukan lamang sa ating mga tahanan. Ito ay inihandog Niya sa atin bilang gabay at awtoridad ng ating buhay. Kung hindi ang Bibliya ang kinukuhaan natin ng kaalaman kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano, aba’y hindi na tayo nalalayo sa estado ng mundo. Sabi sa Roma 12:2: 

“Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Dios sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos – kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin.”

Sinundan ito ng patuloy na pagsambit ni Apostol Pablo na wag nating pahalagahan ang ating mga sarili higit sa nararapat. Madalas ay mas binibigyan pa natin ng halaga ang kung ano ang relevant sa paningin ng mundo, more than what’s relevant in God’s eyes. Pero come to think of it, if it’s not relevant in God’s eyes, then it isn’t relevant at all, tama ba? Kasi Siya ay hindi lamang natin tagapagligtas, Siya din ang ating Panginoon. Therefore, Jesus has the ultimate say on the Truth. Ang tanong, alam nga ba natin ang Katotohanan? O mas alam pa natin ang mga chismis sa social media? Binubuklat ba natin ang ating mga Bibliya upang aralin at intindihin, o mas binibigyan nating ng importansya ang mga notifications natin sa Facebook at Instagram pag gising natin sa umaga. We ought to meditate on Scripture day and night. Eto ang paraan para sa ikaayos ng ating kaisipan. Dapat nating suriing mabuti ang ating mga sarili bago tayo mag give-in sa mga prinsipalidad at mga kaalaman na nakapaligid sa atin. Pagmamahal sa katotohanan at ang paglahad ng katotohanan ng may pagmamahal ay ang ating mga tungkulin. Nais ko lamang ulitin na ang katotohanan ay hindi mo basta-basta makikita sa social media, kundi sa Bibliya. Hanggat hindi ka matatag sa Salita Ng Panginoon, at hindi Gospel ang motivation natin, at alam naman natin sa ating mga puso kung tayo ay may hindi magandang layunin, marapat lamang na tayo’y manahimik.

Mga mananampalataya ni Kristo, ating patuloy na ipagdasal na ang ating buhay, kahit pa sa social media lamang, ay magsisilbing asin at ilaw sa ating mga kapwa, na ikapupuri ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesus. Amen.

Ria Rabajante

Ria Rabajante

Ria is a flight stewardess based in Saudi Arabia. She shares personal stories about about her life and faith on her YouTube channel, "Ria and the Camera."
Ria Rabajante

Ria Rabajante

Ria is a flight stewardess based in Saudi Arabia. She shares personal stories about about her life and faith on her YouTube channel, "Ria and the Camera."

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary