Makinig Ng Tuloy-Tuloy

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Nakasama ka na ba sa isang grupo kung saan may napansin ka na isang nabubukod-tanging tao at siya pala yung pinakamatalino sa buong silid? Kaya na patanong ka sa iyong sarili, paano siya naging pinakamatalino sa lahat ng taong naroon?

Oo, may ilang mga tao na natural na matalino. Ok yun. Ngunit may ilan din man ang may natural na pagiging matalino pero mayabang. Alam mo yung ganoong tao … at hindi magtatagal na ma-iisip mo ang ganitong konklusyon: na gaano man katalino sila, ang totoo, talagang mangmang sila. Bakit ganoon? Eto ang dahilan:

Mga Kawikaan 18:1-2 (Ang Mabuting Balita Biblia) “Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat ng tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya’y ipakitang siya’y may alam.”

At narito ang katotohanan: ang mga taong mga hangal ay hindi nakikinig,  ayaw tumanggap ng payo, at ayaw matuto mula sa iba. Sila ang gustong magsalita ng magsalita nang hindi nakikinig – yung tipong tunay na nakikinig – upang maunawaan ang ibang tao at kung ano talaga ang gusto nilang ipahayag.

Alam ko yan, dahil dati akong ganyan. Nagsasalita ako nang hindi nakikinig. Sa katunayan, tumitigil lamang ako sa mahabang pagsasalita para isipin kung ano naman ang sasabihin ko na sunod.

Mabuti na lang, may mabuti akong taga-pagpayo na nagturo sa akin na ang sinabi niya sa akin ay: ang pinakamatalinong tao ay yung taong natututo mula sa iba. At tunay ngang ito ay isang napakagandang payo. Marami akong mga bagay na natutunan! Lubos akong namangha.

Ito ang nais ibahagi ko sa iyo: ang makinig nang mabuti. Sa payong ito mapagtanto mo nawa na may iba’t-ibang mga pananaw, iba’t-ibang mga paraan ng paggawa ng mga bagay – ang ilan sa mga ito, marami sa kanila, ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maaari mong maisip.

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel is a platform for Christian resources specifically curated for Filipinos. We are Driven by the Master, Driven by the Message, and Driven by the Mission.
Driven By The Gospel

Driven By The Gospel

Driven By The Gospel is a platform for Christian resources specifically curated for Filipinos. We are Driven by the Master, Driven by the Message, and Driven by the Mission.

Related Posts

Alistair Begg

Nilikha Para Sa Mabuting Gawa

“Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan, at maging

Jeff Chavez

Reformation Matters 5

The Only Sufficient Sacrifice This is the fifth post in celebration of the 505th Reformation. We must of course, take strong exception to such pretended

Jeff Chavez

REFORMATION MATTERS 4

This is the fourth post in celebration of the 505th Reformation. The Only Supreme Authority All Scripture is breathed out by God (θεόπνευστος) and profitable

Alistair Begg

Paghahanap Ng Isang Mabuting Church

Isa sa mga pinakanakakalito na isyu  sa buhay Kristiyano sa ika-dalawangput isang siglo sa Amerika ay kung saan ka pupunta upang mag-church. Sa mga bagong