Nahaharap sa Kasalanan

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

May ilang tao na binabalewala ang kasalanan—ito ay usong bagay ngayon. Mayroong maraming mga simbahan at maraming mga nagsisimba na hindi kailanman talagang nahaharap sa kahabag-habag ng kanilang sariling mga puso at sa pagkamakasalanan ng kanilang sariling kasalanan.

Hindi mo maaaring balewalain ang kasalanan kung babasahin mo ang Isaiah 53, dahil kasalanan mo at kasalanan ko ang naglagay kay Kristo sa krus. Paano mo magagaan ang kanyang dinanas?

Kung titingnan mo ang krus, naiintindihan mo ang pagiging makasalanan ng kasalanan.

Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay nabugbog o nadurog dahil sa ating mga kasamaan. Ang banal na pagkastigo, ang galit ng Diyos ay inilagay sa kanya para sa ating ikabubuti. Tayong lahat, tulad ng mga tupa, ay naligaw, ngunit inilagay sa kanya ng Diyos ang kasamaan nating lahat. Paano ito magiging isang magaan na bagay?

Ang Iyong Kasalanan sa Kapuspusan

Ang lahat ng iyong mga kasalanan—kung ilalagay mo ang iyong tiwala kay Kristo—ay iniatang kay Jesucristo. Sa mga oras na iyon ng kadiliman sa krus, pagkatapos nito ay sumigaw siya, “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?,” hinigop niya ang lahat ng banal na poot, lahat ng kasalanan ng lahat ng taong maniniwala sa buong mundo. kasaysayan ng tao.

Maaari mong sabihin, “Paano niya natanggap ang lahat ng galit para sa lahat ng kasalanan ng lahat ng taong iyon?” Ito ay dahil siya ay isang walang katapusang tao. Siya ay maaaring sumipsip ng isang walang katapusang halaga ng banal na galit. Iyon ang dahilan kung bakit naging itim at dilim ang lahat ng mga oras na iyon.

Kung titingnan mo ang krus, naiintindihan mo ang pagiging makasalanan ng kasalanan. Hindi mo ito mapapamura kapag nakita mo ito sa ganoong paraan.
This article was translated by DBTG and was originally written by John MacArthur for Crossway. To read the original version, click https://www.crossway.org/articles/stop-taking-sin-so-lightly/

John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.
John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.

Related Posts

Domini Primero

Isang Nagliliwanag na Ilaw

Isipin mo na nagte-trekking ka sa gubat ng gabing-gabi at sobrang dilim, ang tanging ilaw mo lang ay isang lantern o flashlight. Paano ka mananatili

John Piper

Tayo ang Maghahari sa Lahat ng Bagay

Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama

Jeff Chavez

Perseverance of the Saints 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Perseverance of the Saints 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary