Pag-asa sa Kapag Mabagal ang Pagpapabanal

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Nasa Proseso Ka

The reality is that sanctification isn’t defined as necessary; it’s simply defined as a reality. If you have been justified, you are being sanctified. You’re in the process. The process may be slow, you may be making it slower, you may be entertaining sin in your life that slows you down, but every true believer will manifest sanctification. What I mean by that is this: if you have genuinely been regenerated and born again, it’s going to show up in your life. Ephesians 2 says this:

We have been saved by grace through faith . . . unto good works which God has before ordained that we should walk in them. (Eph. 2:8–10)

Kaya nga sabi ng Apostle Juan, Kung hindi mo mahal ang iyong kapwa, kung hindi mo mahal ang Panginoon, kung hindi mo ninanais ang pakikisama ng mga banal, kung hindi ka humaharap sa kasalanan sa iyong buhay, ikaw ay hindi isang Kristiyano.

Ang pagpapakabanal ay hindi isang pangangailangan, ito ay isang katotohanan.

Ang Iyong Bagong Realidad

Ang pagpapakabanal ay hindi isang pangangailangan, ito ay isang katotohanan. Sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa Panginoon, ang iyong oras sa salita, at ang iyong oras sa panalangin gamit ang paraan ng biyaya, nagpapasya ka sa bilis kung saan ang pagpapabanal na iyon ay nagaganap. Ngunit ito ay nagaganap kung ikaw ay tunay na regenerated na tao.

Hindi ka maaaring born again at hindi ipakita ang katibayan niyan; ito ay kung sino ka. Kung ang sinumang tao na na kay Kristo ay isang bagong nilalang, ang lahat ng mga bagay ay lumilipas at ang mga bagong bagay ay darating. Isa kang bagong likha. Kaya’t ang pagpapakabanal ay isang katotohanan gaya ng pagluwalhati; ito ay ang proseso lamang na apektado ng kung gaano tayo masunurin at handa.

Si John MacArthur ang  may-akda of Sanctification: God’s Passion for His People.

This article was translated by DBTG and was originally written by John MacArthur for Crossway. To read the original version, click https://www.crossway.org/articles/hope-for-when-sanctification-feels-slow/

John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.
John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.

Related Posts

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Limited Atonement Part 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary