Pastor: Priyoridad ba ang Iyong Kabanalan?

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ano ang Dulot ng Pragmatismo

Nababawasan ang interes sa kabanalan at ang pagiging maka Diyos sa henerasyong ito ng mga nakababatang pastor dahil sa pragmatismo. Mayroon na ngayong ilang dekada ng pangunahing pragmatismo na sumasalakay sa simbahan upang ang tagumpay ay higit na nauugnay sa istilo, pamamaraan, pagkamalikhain, at kung minsan ay natural na mga regalo—isang mabisang tagapagbalita, isang kaakit-akit na personalidad, at lahat ng iyon.

Mayroong isang sukatan ng mababaw na tagumpay kapag ikaw ay isang mahusay na tagapagbalita, kapag ikaw ay isang cool na tao. Maaari mong maapektuhan ang mga tao, maaari mong maapektuhan ang karamihan, at maaari mo silang hawakan at panatilihin silang naaaliw. Kaya, maaari kang maging “matagumpay” sa kahulugan ng tao na walang kabanalan. Ngunit iyon ay isang mababaw na uri ng tagumpay.

Isang Pagkamatay sa Kabanalan

Ang isa sa mga pamana ng hakbang na ito patungo sa pragmatismo ay ang pagkawala ng interes sa kabanalan at kabutihan. Ito ay nauugnay sa katotohanan na sa halip na ang mga tao ay gumugol ng mga madaming oras sa salita ng Diyos upang maghanda sa pangangaral at pagsasalita, gumugugol sila ng maraming oras sa pagbabasa ng iba pang mga bagay, pag-aaral ng kultura, at pag-iisip ng matatalinong paraan ng pakikipag-usap.

Maaari kang maging “matagumpay” sa kahulugan ng tao na walang kabanalan. Ngunit iyon ay isang mababaw na uri ng tagumpay.

Muli, ito ay tungkol sa istilo. Ito ay tungkol din sa pangangaral ng mga kalokohan. Kaya, ang mga pastor ay hindi produkto ng malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Sinabi ni Hesus sa Juan 17:17, “Pabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan.” Maliban kung palagi at regular kang naka-embed sa salita ng Diyos, hindi magkakaroon ng uri ng kabanalan na pinagpapala ng Diyos sa tunay, supernatural na mga paraan.

Si John MacArthur ang may-akda ng Sanctification: God’s Passion for His People.

This article was translated by DBTG and was originally written by John MacArthur for Crossway. To read the original version, click https://www.crossway.org/articles/pastor-is-your-holiness-a-priority/

John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.
John MacArthur

John MacArthur

John MacArthur is the pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, California, where he has served since 1969. He is known around the world for his verse-by-verse expository preaching and his pulpit ministry via his daily radio program, Grace to You. He has also written or edited nearly four hundred books and study guides. MacArthur is chancellor emeritus of the Master’s Seminary and Master’s University. He and his wife, Patricia, live in Southern California and have four grown children.

Related Posts

Alistair Begg

Manalig Sa Bato

Magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay walang hanggang bato.  Isaias 26:4 Dahil mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan, magpahinga tayo sa Kanya

Alistair Begg

Paghahanda para sa Kamatayan

Sinabi ni Marta kay Jesus, “Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong anumang hingin mo

Alistair Begg

Walang Kapangyarihan sa Panalangin Mismo

Habang nagdarasal si Jesus sa hardin ng Getsemani noong gabi bago Siya ipako sa krus, Siya ay nababalisa tungkol sa Kanyang nalalapit na tungkulin. Sinasabi