Walang Katuturang Pag-uusap

Papaano Tinitimbang ng Diyos ang Ating mga Salita May ilang tao na nakasulat ng bestseller na mga libro na nagdodokumento ng kanilang pagpunta sa langit. Sinasabi nila na namatay sila at bumalik upang sabihin sa atin ang nakita nila.Pero ang totoo, bihirang tumugma ang kanilang mga salaysay sa mga katulad na pangyayaring nakatala sa Banal […]

Hindi Pag-aasawa Ang Ating Misyon

“Mali ka!” sabi ko sa kaibigan ko. “Naniniwala ako sa purgatoryo, ang tawag doon ay Christian singleness.”  Kahit sinabi ko yon dati para lang sa katatawanan, hindi padin magiging kapani-paniwala dahil ang totoo, naniniwala talaga ako dati na ang pagiging single ay isang purgatoryo. Sa aking karanasan, karamihan sa mga single na kakilala ko hindi […]