DBTG Official Video

Welcome to

Driven
By The

Gospel

Driven By The Gospel (DBTG) is a platform with resources primarily for Filipinos all over the world. We are driven to share sermons, books, articles, videos, blogs and events that would faithfully honor the Gospel of Jesus Christ.

Latest Posts

Paul Tripp

Christianity 101

Ang Unang Corinto 15 ay isa sa pinakamahalagang kabanata sa buong Bagong Tipan; maaari itong tawagin nating “Christianity 101”. (Sa ngayon, kumuha ng Biblia at

Read More »
Paul Tripp

Salamat Po, Panginoon

Salamat po, Panginoon Sa liwanag ng umaga  Na nagpapaalala ng Iyong presensya at katapatan Salamat po, Panginoon Sa bawat hanging aking hinihingi  Na nagpapaalala ng

Read More »

DBTG Outreach

Most Recent Video

Missionary of the Month

Missionary of the Month

Featured Music

Want more recommendations?

Recommendations

Devotional

Ang Susi sa Spiritual Maturity

Solid Joys is a Daily Devotional of John Piper

Resource

Ang Mabuting Balita ng Dakilang Kagalakan

Podcast

Want more recommendations?