Driven By The Gospel

Ang Malaking Tukso

Ang malaking tukso sa panahon na ito ay i-edit ang Bibliya, tanggalin ang talatang ito, i-tweak ang isa … lahat sa ngalan ng pagiging makabuluhan

Read More »
David Mathis

Nais Naming Makita si Jesus

“Ginoo, nais naming makita si Jesus.” Hindi nila alam kung gaano kabuti ang kanilang sinalita — hindi lamang para sa ganang mga sarili, kundi para

Read More »