Driven By The Gospel

Purihin Ang Panginoon

May mga panahon na gustong gusto nating purihin ang Panginoon at minsan…kung tayo’y magiging tapat, may mga panahon na hindi. Pagkatapos may mga panahon na

Read More »
Jeff Chavez

A Virtuous Woman

Proverbs 31:1-31 Verse 10-31 describes the character of a virtuous woman, an Industrious and diligent provider for her home. According to Elizabeth George, this is

Read More »
Driven By The Gospel

Ang Pagkapoot Sa Kasalanan

Kung paguusapan natin yung…alam mo na…ang mga makasalanan, maaring narinig mo na ang kasabihan na “kamuhian mo ang kasalanan pero mahalin mo ang makasalanan” (hate

Read More »
Driven By The Gospel

Ang Diyos Ang Siyang May Kontrol

Kapag tayo ay hinahamon ng isang napakahirap na tungkulin, isang gawain na ayawnating isagawa agad, ang pinakamadaling bagay na ating ginagawa ay ito ay isantabimuna.

Read More »
Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Author Interview: Jay Kim

As we fast moving out of the pandemic and into the new normal, believers are in a sort of “restart” mode. In their work, relationship,

Read More »