Biblikal na Paglago at Pagdidisciple (by Mark Dever)

Ang isang mahalagang tanda ng isang healthy church ay ang laganap na pagmamalasakit sa paglago ng church ayon sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin nito ay lumalagong mga miyembro, hindi lang dumadami ang bilang. May ibang nag-iisip na ang isang tao ay maaaring maging “baby Christian” buong buhay niya. Ang paglago ay itinuturing na optional […]

Wanted: Spirit-Filled Theologians

What if our theologizing—especially how we engage with others of differing theological viewpoints in social media—are more Spirit-filled than flesh-driven? As Christian theologians, we are on a quest for biblical truth, and it is good because the Spirit is “the Spirit of truth” (John 14:17; 15:26). But he is also “the Spirit of holiness” (Rom. […]

Ano ang “Conversion”

Ang conversion ay isang U-turn sa buhay ng isang tao. Ito ay ang pagbaling ng buong buhay ng isang tao mula sa kasalanan at patungo kay Cristo para sa kaligtasan. Mula sa pagsamba sa diyus-diyosan patungo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Mula sa pagbibigay-katuwiran sa sarili patungo sa katuwiran na ibinibigay ni Cristo. Mula sa sariling […]