Kristyano sa Mundo ng Social Media

Hindi natin maaaring baliwalain ang impluwensya ng Social Media sa mundo, lalong-lalo na sa ating mga Filipino. Marahil nga ay mas nakararami na sa atin ang kumakalap ng balita dito kaysa sa telebisyon at diyaryo. Isang tap at kaunting scroll lamang sa ating mga telepono, ay bumubulaga na sa atin ang mga impormasyong ating nakukuha, […]

Gaano Kahalaga Ang Integridad?

Gaano nga ba kahalaga ang integridad para sa ating mga Kristiyano? Yung kahit nasa harap ka ng madla, o walang nakakakita, nakakasigurado ka na pawang katotohanan ang inilalahad mo. Ilalabas ang baho ng pagkatao, kung kinakailangan. Paninindigan ang pagiging kristiyano, hindi dahil ito ang ‘yong titulo. Bagkus alam mong ito lamang ang natatanging paraan sa […]

Pananampalataya sa Desiyerto’t Himpapawid

Ako ay isang flight attendant sa isang bansang hindi si Hesus ang pinaniniwalaang Panginoon at Tagapagligtas. For almost 3 years now, napakadaming sanctification ang aking pinagdaanan in living out the Gospel here in Riyadh – Saudi Arabia. Hindi madali maging Kristiyano dito. Patuloy kong nilalabanan, gamit ang Salita ng Diyos at through constant communication for […]