Nilikha Para Sa Mabuting Gawa

“Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan, at maging kapaki-pakinabang.” Tito 3: 14 (Ang Mabuting Balita Biblia) Hindi ka narito nang nagkataon lamang kundi ito’y sa pagpili ng Diyos. Hindi mo naimbento ang iyong sarili, ni wala kang bahagi […]

Paghahanap Ng Isang Mabuting Church

Isa sa mga pinakanakakalito na isyu  sa buhay Kristiyano sa ika-dalawangput isang siglo sa Amerika ay kung saan ka pupunta upang mag-church. Sa mga bagong mananampalataya na naghahanap ng kanilang unang tahanan na simbahan, sa mga matatagal na Kristiyano na lumilipat sa isang hindi pamilyar na lugar, at kahit sa mga nakaugat sa isang partikular […]

Paano Natin Malalaman Ang Ating Limitasyon?

Ang pagtanggi na kumain ng espesyal na pagkain na nakatalaga sa kanila ay tila isang katakatakang lugar para kay  Daniel at sa kanyang kapwa kabataang Judio na maglagay ng limitasyon . Ngunit sa Lumang Tipan, isa sa mga natatanging katangian ng bayan ng Diyos para mahiwalay sila sa ibang bayan ay ang mga batas na […]

Limang Dahilan Kung Bakit Tayo Nagdurusa

Bakit lumikha ang Diyos ng mundong mayroon pagdurusa? Hindi mo kailangang maging philosopher o isang nagdududa sa kabutihan ng Diyos para itanong ang gayong bagay. Tumingin sa paligid: lahat ay nagdurusa, at sinisikap ng lahat na ipaliwanag kung bakit. Maaaring sabihin ng ilan na ang pasakit ay ilusyon. Maaaring tanggihan ng iba ang Diyos, na […]

Para Sa Mga Nagsasabi Na “Walang Diyos”

Ang buhay ng tao ay hindi maunawaan kung walang Diyos. Sikaping unawain ito, wala ni isang kaluluwa ang tunay na mauunawaan ang lugar niya dito nang hindi nakikilala ang Arkitekto ng mundo. Tayong nasa Kanluraning lipunan ay nabubuhay sa panahon na dumarami ang nagsasabi na walang Diyos. Subalit bagama’t walang relihiyong kinabibilangan—o “mga none,” na […]